Skip to main content

Palvelumme

Tarjoamme asiakkaillemme koneellisia puunkorjuu- ja metsänparannuspalveluita. Palvelukokonaisuuden sisältö ja palvelunkuvaus määritellään aina yhteisellä sopimuksella, josta pidämme kiinni.

Palveluntuotantomme perustuu pitkäaikaisiin urakointisuhteisiin ja useampivuotisiin urakointisopimuksiin.

Palvelukokonaisuuksiin voimme tarjota seuraavia palveluita:

  • ainespuunkorjuun työlajit: hakkuu ja metsäkuljetus

  • erityiskohteiden puunkorjuu: taajamametsät, tielinjat, voimalinjojen vierustat, luonnonhoitokohteet

  • energiapuunkorjuu: hakkuutähteet, karsittu ranka

  • metsänparannuspalvelut: maanmuokkaus, konekylvö, kunnostusojitus, vesiensuojelutyöt, kääntöpaikkojen ja varastoalueiden rakentaminen

  • saaripuunkorjuu: puunkorjuu sekä vesistökuljetus sisävesien saarista maihin
     
  • työnjohtopalvelut: korjuunohjaus, katkonnanohjaus, laadunvarmistus, leimikon suunnittelu


Metsäkonepalvelu Oy ei osta, myy tai välitä puuta. Erityskohteilla kuten tonttihakkuut voimme avustaa puun tai hakkutähteiden teollisen ostajan löytämisessä.