Palvelumme

Tarjoamme asiakkaillemme koneellisia puunkorjuu- ja metsänparannuspalveluita. Palvelukokonaisuuden sisältö ja palvelunkuvaus määritellään aina yhteisellä sopimuksella, josta pidämme kiinni.

Palvelukokonaisuuksiin voimme tarjota seuraavia omalla kalustolla tuotettavia palveluita:

  • ainespuunkorjuun työlajit: hakkuu ja lähikuljetus
  • erityiskohteiden puunkorjuu: taajametsät, tielinjat, voimalinjojen vierustat, luonnonhoitokohteet
  • energiapuunkorjuu: hakkuutähteet, karsittu ranka
  • metsänparannuspalvelut: maanmuokkaus, konekylvö, kunnostusojitus, vesiensuojelutyöt, kääntöpaikkojen ja varastoalueiden rakentaminen
  • työnjohtopalvelut: korjuunohjaus, katkonnanohjaus, laadunvarmistus, leimikon suunnittelu
  • saaripuunkorjuu: puunkorjuu sekä vesistökuljetus sisävesien saarista maihin

© 2022 Metsäkonepalvelu Oy. All rights reserved. Powered by Prosentti