Skip to main content

Kalustomme

Kalustoomme kuuluu yli 100 metsätyökonetta. Kalustostamme löytyy soveltuvat koneet erilaisiin hakkuutapoihin ja erilaisiin hakkuuympäristöihin. Peruskoneita on varusteltu moniin käyttötarkoituksiin ja -olosuhteisiin erilaisin lisävarustein. Konekalustomme edustaa alan viimeisintä teknologiaa. Kaikki työkoneet ovat varustettuja mobiilitietokoneilla, GPS-laitteilla sekä karttasovelluksilla. Työmaatieto liikkuu sähköisesti mobiiliyhteyksien välityksellä.

Harvesterit

Harvesterit ovat metsäkoneita, joilla suoritetaan puun kaato, karsinta ja katkonta. Suurin osa katkotusta puutavarasta mitataan harvesterin mittalaitteistolla ja mittaustulosta käytetään työ- ja luovutusmittana.

Kalustossamme on erikokoisia ja erilaisin varustein olevia harvestereita, eri käyttötarkoituksiin. Kaikki harvesterimme ovat pyöräalustaisia koneita.

Kuormatraktorit

Kuormatraktoreilla suoritetaan katkotun puutavaran kuljetus metsästä tienvarren varastopinoihin. Osa kuormatraktoreistamme on varustettu vaakalaitteistoilla metsäenergiajakeiden työmittaukseen.

Energiaranka, kannot ja hakkuutähteet punnitaan ja työmittana on joko vaakatulos (tonnia), siitä johdettu kiintokuutiotilavuus (m3) tai energiasisältö (MWh).

Kalustossamme on erikokoisia ja erilaisin varustein olevia metsätraktoreita eri käyttötarkoituksiin.

Saaripuunkorjuu

Suoritamme saaripuunkorjuuta sisävesillä. Kalusto käsittää lautat, hinaajan, pienveneitä sekä kaksi materiaalikonetta.

Kaluston kotivesistö on Päijänne, mutta moduulirakenteen ansiosta lautat ovat helposti siirrettävissä myös muihin sisämaan vesistöihin.

Lauttakalustolla onnistuu n. 200 m3 puutavaralastin kuljettaminen. Lautan kuormaaminen ja purkaaminen hoidetaan erillisillä, pyöra-alustaisilla materiaalikoneilla. Myös työkoneet kuljetetaan saariin omalla lauttakalustolla.

Maanmuokkaus

Maanmuokkaus on uudistushakkuun jälkeen suoritettava toimenpide, jolla pyritään luomaan hyvät itämisolosuhteet siemenille ja turvaamaan hyvät kehitysolosuhteet istutettaville taimille. Nykyaikaisella maanmuokkauksella maanpintaa rikotaan vain sen verran, että saadaan aikaiseksi sopivat kosteus- ja lämpöolosuhde uuden puusukupolven kasvualustaksi. Myös vesiensuojelu on tärkeä osa nykyaikaista metsämaanmuokkausta.

Maanmuokkausta suoritamme kahdella jatkuvatoimisella Bräcke-monitoimimuokkaajalla. Työlajeista monitoimimuokkaajalla onnistuu laikkumätästys ja laikutus. Lisäksi laikutuksen yhteydessä on mahdollisuus konekylvöön. Suoritamme myös puunkorjuun logistiikkaan liittyviä kaivinkonetöitä.