Skip to main content

Yritysvastuu

Metsäkonepalvelu Oy noudattaa toiminnassaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Liiketoimintamme lähtökohtana on taloudellinen kannattavuus ja yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Ylläpidämme reaaliaikaista kuvaa taloudellisesta tilanteestamme. Teemme vain sellaisia urakointisitoumuksia, joiden velvoitteiden hoitamiseen yrityksen taloudelliset edellytykset riittävät.

Metsäkonepalvelu Oy on Suomeen rekisteröity yritys ja maksamme veromme Suomeen. Ruotsissa toimiva tytäryhtiö MKP Sverige AB on rekisteröity Ruotsiin ja maksaa veronsa Ruotsiin. Taloushallinnossamme noudatetaan kirjanpitolakia ja hyvää kirjanpitotapaa.

Tilaajavastuutietomme ovat tarkastettavissa tilaajavastuu.fi- palvelusta. Tilaajavastuutiedot pitävät sisällään mm. rekisterimerkinnät, kaupparekisteriotteen, verovelkatodistuksen, todistuksen eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, selvityksen työhön sovellettavista työehtosopimuksista, selvityksen työterveyshuollon järjestämisestä sekä tapaturma- ja vastuuvakuutusten järjestämistiedot. Vaadimme ja tarkastamme tilaajavastuutiedot myös alihankkijoiltamme.