Skip to main content

Kestävä kehitys

Haluamme, että toimintamme tukee osaltaan kestävää kehitystä. Olemme sitoutuneet PEFC- sertifiointiin Koneyrittäjien Liiton jäsenyrityksenä. Metsien käsittelyssä noudatamme metsälakia, hyviä metsänhoidon suosituksia sekä voimassa olevia sertifiointivaatimuksia (PEFC ja FSC).

Osana sertifiointikriteereitä edistämme metsäluonnon monimuotoisuutta sekä vesiensuojelua talousmetsissä metsien käsittelyn yhteydessä. Hankinnoissamme yhtenä kriteerinä on kestävä kehitys. Odotamme hankittavan kaluston olevan pitkäaikaista, toimintavarmaa ja taloudellista sekä täyttävän työkoneille asetetut viimeisimmät päästömääräykset.

Parannamme myös erilaisin toimin energiatehokkuuttamme. Urapainumista ja säästöpuista on siirryttävä ajattelemaan laajemmin kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja monimuotoisuutta. Haluamme olla tämän kehityksen kärjessä toimialallamme.