fi Finnish sv Swedish

Korjuukatsaus

Kesäkorjuukausi

Kesäkorjuukausi on edellistä kesää rauhallisempi. Korjuuta rytmittivät jatkojalostuslaitosten kesälomat ja niistä johtuvat rajoitukset puun vastaanotoissa. Korjuu kuitenkin pyöri läpi kesän ja säät suosivat varsinkin loppukesän korjuuta. Pitkät sateettomat jaksot aiheuttivat jo hiukan harmiakin. Maastopaloriski oli ajoittain ilmeisen korkea ja kaikissa metsätöissä nostettiin valmiutta. Hyvällä suunnittelulla ja varautumisella kuitenkin suurilta maastopaloilta vältyttiin.

Hyvien korjuukelien, oikeanlaisen varustuksen ja hyvän suunnittelun ansiosta tänäkin kesänä purettiin huomattava määrä talvivarantoa pois. Tämä helpottaa painetta talvikuukausien korjuussa.

Kesän aikana korjattiin poikkeuksellisen paljon lumituhopuita etenkin Keski-Suomessa, Jämsän seudulla. Viime talven runsaat lumisateet aiheuttivat puustovaurioita etenkin korkeimmilla maastonkohdilla. Metsänomistajien kannattaa aika ajoin vierailla omissa metsissään, etenkin talven jälkeen, jotta mahdollisiin korjuutoimiin päästään tuhojen jälkeen mahdollisimman pian.

Syksyn korjuu

Kesä on auttamatta kääntynyt jo syksyyn. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna saatiin jo syksyn ensimmäiset lumisateetkin. Tosin ennuste eteenpäin näyttää taas perinteisemmältä lokakuun säältä.

Vielä syyskuussa korjuussa oli varsin kiivas tahti, mutta tahdin ennustetaan rauhoittuvan selvästi loppusyksylle (vrt kaksi edellistä vuotta). Hyvien säiden ansiosta kesällä varastotasot ovat olleet nousussa ja niitä pyritään taas laskemaan, jotta talvikorjuupuulle on varastoissa tilaa.

Säät suosivat korjuuta edelleen lokakuussa. Syksyn sateet eivät ole vielä kerryttäneet vettä metsänpohjiin juurikaan ja metsäojat ovatkin edelleen varsin kuivia. Pohjavesi ja järvien pinnat ovat edelleen erittäin matalalla. Myös tiestö on pääsääntöisesti edelleen erittäin hyvässä kunnossa syksyn kuljetuksia ajatellen.

Metsäenergia

Hakkuutähteitä on ajettu koko toimialueella toukokuulta alkaen. Ajokausi päättyy lokakuun aikana. Pääsääntöisesti syksyllä ajetaan hakkuutähteet palstakasoilta tienvarsivarastoon vielä elokuussa korjatuilta kohteilta. Eli viimeisiä hakkuutähteitä viedään tämän ajokauden osalta.

Maanmuokkaus

Maanmuokkausta suoritamme kahdella kaivinkoneella ja kahdella Bräcke-monitoimimuokkaajalla. Kaivinkoneiden työohjelma syksyn osalta alkaa olla täynnä, mutta Bräcke-monitoimimuokkaajien työohjelmissa on vielä tilaa sopiville työkokonaisuuksille. Yksittäisiä, pieniä työmaita voimme ottaa työohjelmiin vain jos ne sopivat muuhun kulkureittiin. Maanmuokkauskautta jatketaan lumen tuloon tai maan jäätymiseen saakka.

Saaripuunkorjuu

Kone-Yijälä Oy:n saaripuunkorjuukalusto siirtyi Päijänteelle heinäkuun lopulla. Loppukesän kalusto oli Etelä-Päijänteellä josta nyt on siirretty Keski-Päijänteelle loppukauden ajaksi. Korjuukausi jatkuu arviolta loka-marraskuun ajan. Korjuussa etusijalla ovat päättyvät kaupat.

Ensi kauden saarikorjuuohjelmien suunnittelu aloitetaan loppuvuoden aikana.

Monimuotoisuustoimet

Työntekijämme tekevät eri työvaiheissaan yksittäisiä, pieniä asioita talousmetsien monimuotoisuuden edistämiseksi. Tällaisia ovat mm. vesiensuojelutoimet, suojakaistat, tekopökkelöt, säästöpuut ja säästöpuuryhmät sekä lehtipuusekoitus havupuuvaltaisilla kasvatushakkuukohteilla.

Osa toimista ja niiden tarkoituksista saattavat olla "suurelle yleisölle" vieraita ja esimerkiksi vesiensuojelutoimet maanmuokkauskohteilla saattavat kummastuttaa. Rohkaisemme metsänomistajia olemaan aktiivisesti yhteydessä jo ennen töiden aloittamista palvelun myyneeseen tai puut ostaneeseen metsäasiantuntijaan ja rohkeasti kysymään askarruttavista aiheista.

Suurin osa suoritetuista toimista perustuu laki- ja sertifiointivaatimuksiin (PEFC tai FSC) ja metsäkoneenkuljettajien velvollisuus on näitä vaatimuksia työssään noudattaa. Kuljettajien työtä ohjaavat kirjalliset, kohdekohtaiset työohjeet. Ohjeista poikkeaminen ja laki- tai sertifiointivaatimusten noudattamatta jättäminen työkohteella ei kuulu kuljettajan päätäntävaltaan.

Yleistä Metsäkonepalvelussa

Yrityskaupan myötä Kone-Yijälä Oy liittyi Metsäkonepalvelu-konserniin 1.8.2019 alkaen. Kone-Yijälän kotipaikka on edelleen Jämsä ja toiminta-alue Päijänteen länsipuoli, Jyvässeudulta Padasjoelle.

Kone-Yijälän laskutustiedot ovat muuttunet. Tarkistathan ennen laskuttamista, että käytössäsi on oikeat laskutustiedot ja, että laskuissa on tilaajan nimi ja oikean yrityksen nimi (Metsäkonepalvelu Oy tai Kone-Yijälä Oy).

Avasimme uuden toimiston Jämsässä syyskuun alussa. Toimistotiloissa on neuvotteluhuone sekä paikallisen työnjohdon työpisteet. Toimiston käyntiosoite on Manulankatu 6 Jämsä, 2.kerros.

Uutena toimihenkilönä on syyskuussa aloittanut operaatioesimies Veli-Pekka Eronkoski. Veli-Pekan työpiste on Hämeenlinnan toimistolla.

Vuosi 2019 kääntyy pian lopuilleen ja meillä alkaa viidenkympin villitys. Ensi vuosi on juhlavuosi kun Metsäkonepalvelu täyttää 50-vuotta.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. All rights reserved. Powered by Prosentti