fi Finnish sv Swedish

Kevään korjuukatsaus

Alkuvuoden korjuu

Kulunut talvi oli puunkorjuuliiketoiminnan kannalta monin tavoin raskas. Korjuuolosuhteet olivat läpi talvikuukausien vaikeat, leudosta talvesta johtuen. Metsäteollisuuden työtkiistojen vuoksi suurin osa sekä mekaanisen, että kemiallisen metsäteollisuuden tuotantolaitoksista olivat kiinni useita viikkoja talven aikana.

Puunkorjuussa talvi elettiin hetkessä. Lyhyet pakkasjaksot pyrittiin hyödyntämääm mahdollisimman tehokkaasti ja työsuunnitelmia jouduttiin muuttamaan vaihtuvien säiden ja tuotantolaitosten vastaanottorajoitusten mukaan.

Talvikorjuukausi päättyi koko toimialueellamme maaliskuun lopussa.

Maaliskuussa nopeasti edennyt koronavirusepidemia sekä siitä johtuvat rajoitustoimenpiteet heittivät seuraavan haasteen puunkorjuutoimialalle. Huhtikuussa puunkorjuu pysähtyi lähes täysin. Toimialalla yleisesti ja myös me MKP-konserninssa jouduimme turvautumaan lomautuksiin. Lomautukset sesonkiluonteisella alalla eivät sinänsä ole poikkeuksellisia, mutta tänä keväänä korjuuseisokit olivat poikkeuksellisen pitkiä ja laajoja.

Edellämainituista syistä johtuen, alkuvuoden korjuuvauhti kokonaisuutena on ollut selvästi edellisiä vuosia verkkaisempi.

Korjuita käynnisteltiin uudestaan vapulta alkaen ja nyt toukokuun lopulla on jo päästy kohtuulliseen hyvään vauhtiin.

Koronavirus ja korjuu

Koronavirusepidemia ja sitä seuraavat rajoitustoimenpiteet näkyvät puunkorjuutoimialalla ennen kaikkea epävarmuutena ja ennustettavuuden puutteena. Rajoitustoimenpiteiden suorat vaikutukset varsinaiseen operatiivisen työskentelyyn ovat vähäiset. Työ on muutenkin luonteeltaan itsenäistä ja eristynyttä.

Olemme laatineet konsernissa omia ohjeita, joilla on varauduttu suojaamaan työntekijöitämme sekä hillitsemään koronavirusepidemian leviämistä. Huhtikuussa päivitetyt ohjeemme ovat edelleen voimassa ja toistaiseksi lisätoimenpiteille emme ole nähneet tarvetta.

Koronavirusepidemia vaikuttaa toimialaamme ennen kaikkea metsäteollisuuden lopputuotteiden kysynnän kautta. Epidemia ja sen rajoitustoimet vaikuttavat varmasti kaikkiin toimialoihin, myös puunkorjuutoimialaan. Toistaiseksi vaikuttaa kuitenkin siltä, että metsäsektori ja puunkorjuutoimiala ovat kärsineet useaan muuhun toimialaan nähden verrattean vähän. Ennen kaikkea siksi, etteivät rajoitustoimet ole suoraan estäneet operatiivista toimintaa alallamme.

Metsäteollisuus siis pyörii epidemiasta huolimatta ja epidemian talousvaikutusten myötä sen merkitys suurena vientialana korostuu. Suomi seisoo puujaloillaan.

Kesän korjuu

Kesäkorjuukausi jatkuu hyvissä olosuhteissa koko toimialueellamme. Kevään tulo alkoi nopeasti, mutta pysähtyi hetkellisesti huhtikuussa. Tästä huolimatta kevätkelirikko ei toimialueellamme ollut erityisen paha, eikä painorajoitukset teillä ole merkittävästi vaikeuttaneet puunkorjuuta ja -kuljetuksia. Viime viikot sää on suosinut puunkorjuuta.

Kesäkauden ajan korjuu etenee hiukan aiempia vuosia rauhallisemmin, mutta kuitenkin selvästi vilkkaammin kuin huhti-toukokuun aikana.

Kesällä korjuuohjelmissa on paljon harvennushakkuita. Tukkivaltaisia korjuukohteita otetaan ohjelmiin sahojen tarpeiden mukaan. Kesäaikaista tukin katkontaa rytmittävät sahalaitosten kesälomat.

Edellinen talvi oli leuto ja korjuuolosuhteet vaikeat. Tulevaan talveen varaudumme jo nyt, ottamalla harkitusti korjuuseen talvikorjuukohteita, jotka ovat korjattavissa erityisjärjestelyin myös kuivan kesäkauden aikaan. Näin saamme edellisen talven rästejä ja tulevan talven sumaa purettua etukäteen.

Pesintäkauden ajan pysyttelemme pois korjuukohteilta, jotka ovat linnustollisesti arvokkaita ja joissa on erityinen riski pesintärauhan tulla häirityksi. Korjuukohteita tarkastetaan myös etukäteen pesintärauhan varmistamiseksi.

Kausityöt

Hakkuutähteiden ajokausi sekä maanmuokkauskausi ovat täydessä vauhdissa koko toimialueellamme. Hakkuutähteitä kuljetamme palstakasoilta tienvarsivarastoon usealla metsätraktorilla. Maanmuokkausta suoritamme kahdella Bräcke-monitoimimuokkaajalla eri puolella toimialuettamme. Lisäksi Hämeessä suorittamme maanmuokkausta kahdella kaivinkoneyksiköllä sopimusasiakkaillemme.

Keväälle Bräcke-monitoimimuokkaajiemme työohjelmat alkavat olla valmiina, mutta tulevan syksyn työohjelmissa on vielä runsaasti tilaa. Syksyn muokkausohjelmiin liittyen voit olla yhteydessä Ruut Haapakoskeen tai Veli-Pekka Eronkoseen.

Kone-Yijälä Oy:n lautat laskettiin vesille ja toukokuun alussa. Saaripuunkorjuukausi on käynnissä ja tämän kauden ohjelmissa on vielä tilaa. Tämän hetken työsuunnitelmaan mukaan lautat liikkuvat koko kauden ajan Päijänteellä. Saarileimikoiden korjuusta voit olla yhteydessä Ruut Haapakoskeen tai suoraan paikalliseen puunostajaan.

Yleistä

Metsäkonepalvelu juhlii tänä vuotta 50-toimintavuotta. Valitettavasti koronavirusepidemia laittoi myös tältä osin suunnitelmat uusiksi. Suunnittelemamme juhlat ja muut tapahtumat on toistaiseksi jouduttu perumaan. Juhlavuoden suunnitelmien kanssa etenemme päivä kerrallaan, viranomaisten ohjeita noudattaen ja yleistä tilannetta seuraten.

Poikkeuksellisten aikojen keskellä, terveyttä, jaksamista ja hyvää kesää kaikille!


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. All rights reserved. Powered by Prosentti