fi Finnish sv Swedish

Koneyrittäjät - Yhdessä enemmän jo 50 vuotta

Koneyrittäjien liitto ry ja useat sen jäsenyhdistykset juhlivat tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan. Koneyrittäjien liitolla on valtava merkitys myös Metsäkonepalvelun tarinaan ja rehentelemättä uskaltaa sanoa, että samoin Metsäkonepalvelulla liiton tarinaan.

Koneyrittäjien liitto ry on perustettu vuonna 1969 nimellä Metsäkoneurakoitsijan liitto. Tarve järjestölle syntyi kun metsätyöt koneellistuivat vauhdilla ja alalta puuttuivat yhteiset käytännöt ja pelisäännöt. Elinkeinotoiminta ja urakointi olivat metsätöissä uutta. Alalla kaivattiin edunvalvontaa ja koulutusta.

Myöhemmin liiton toimialoihin liittyi myös muita raskaskonealoja. Liiton nimi on vaihtunut kahdesti. Ensi Koneurakoitsijain- ja myöhemmin Koneyrittäjien liitoksi.

70-80-luvusta puhutaan ns. taksakautena, jolloin liitto myös neuvotteli asiakastahojen kanssa aloille yhteiset taksat. Taksakauden päättymistä vuonna 1991 voikin pitää suurena murroksena liiton toiminnassa ja sen toimialoilla. Toki samaan aikaan koko suomalainen yhteiskunta muuttui voimakkaasti (lama, Neuvostoliiton hajoaminen, EU-jäsenyys).

Taksakauden jälkeen liitto on keskittynyt edustamiensa toimialojen liiketoimintaympäristön kehittämiseen, jäsentensä työhyvinvoinnin ja osaamisen sekä edistämiseen ja jäsenviestintään. Liitto on myös neuvotteluosapuolena useiden eri raskaskonelojen työehtosopimuksissa työnantajajärjestönä.

Koko historiansa ajan liitto on myös julkaissut omaa lehteä. Koneyrittäjä-lehti toimii liiton markkinointi- ja viestintäkanavana ulospäin. Myös Koneyrittäjä-lehti juhlistaa viisikymmenvuotista taivaltaan tänä vuonna. Lehden julkaisemisesta vastaa liiton omistama yritys Finnmetko Oy. Yrityksen suurin ponnistus on joka toinen vuosi järjestettävä FinnMETKO-näyttely joka kerää joka toinen yli 30 000 raskaskonealoista kiinnostunutta näyttelyvierasta Jämsään.

Metsäkonepalvelu Oy on ollut liiton aktiivinen jäsenyritys yrityksemme alkutaipaleelta saakka. Tauno Tolppa toimi 70-luvulta 90-luvulle erilaisissa metsäalan luottamustehtävissä ja työryhmissä liitossa sekä koko liiton puheenjohtajana 80-luvulla. Hänet on myös nimitetty liiton kunniapuheenjohtajaksi vuonna 1985. Timo Tolppa toimi 2000- ja 2010-luvuilla niin ikään erilaisissa luottamustehtävissä. Viimeiseksi liiton varapuheenjohtajana, Asko Piiraisen puheenjohtajakaudella. Lisäksi useat muut yrityksen palveluksessa toimineet ovat olleet erilaisissa tehtävissä liiton ja paikallisen jäsenyhdistyksen (Kanta-Hämeen Koneyrittäjät ry:n) toiminnassa aktiivisesti mukana. Tänä päivänä yhtiön palveluksessa olevista henkilöistä operaatioesimies Teemu Tolppa toimii liiton hallituksen jäsenenä sekä metsävaliokunnan varapuheenjohtajana.

- Liiton tehtävissä toimiminen on ottanut paljon. Ennen kaikkea se on vienyt arvokasta vapaa-aikaa. Jälkikäteen on kuitenkin helppo todeta sen kuitenkin antaneen vielä enemmän. Verkostoituminen, uudet ideat ja näkökulmat sekä vaikuttamismahdollisuudet koko alan toimintaympäristöön ovat arvokkaita oman osaamisen ja oman yrityksen liiketoiminnan kannalta, Timo Tolppa tiivistää.

Juhlavuosi huipentui 14.6 Helsingin Lasipalatsissa järjestettyyn juhlatilaisuuteen jossa oli miltei viisisataa juhlavierasta. Joukossa niin uusia kuin vanhoja yrittäjiä sekä sidosryhmien edustajia. Juhlapuhujana oli tutkija Frank Martela joka puhui työelämän muutoksesta. Tilaisuudessa julkistettiin myös Ville Eerolan kirjoittama Koneyrittäjien historiikki.

Juhlatilaisuus huipentui kun toimitusjohtaja Timo Tolppa vastaanotti Tasavallan Presidentin avoimen kirjeen sekä oikeuden käyttää metsäneuvoksen arvonimeä. Kirjeen juhlassa luki teollisuusneuvos Mikko Rysä ja onnittelupuheen piti liiton puheenjohtaja Markku Suominen.

Metsäkonepalvelu Oy onnittelee 50-vuotta täyttäviä Koneyrittäjien liittoa sekä Koneyrittäjä-lehteä sekä Kanta-Hämeen Koneyrittäjät ry:tä.

© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. All rights reserved. Powered by Prosentti