fi Finnish sv Swedish

Korjuukatsaus

Korjuuvuosi 2018

Vuosi 2018 oli puunkorjuun alalla vilkas. Puunkorjuupalveluille oli hyvä kysyntä läpi vuoden. Hyvä kysyntä palveluille johtui siitä, että Suomessa tuotettaville puupohjaisille metsäteollisuustuotteille on ollut aitoa, markkinavetoista kysyntää maailmalla.

Myös säät suosivat puunkorjuuta läpi vuoden. Talvikorjuukausi jatkui Etelä-Suomessa poikkeuksellisen pitkään, aina huhtikuun puoliväliin saakka. 

Kesäkorjuukausi oli poikkeuksellisen kuiva. Jopa niin kuiva, että maastopaloriski oli ajoittain erittäin korkea ja tämä rajoitti korjuuta kaikista karuimmilla kohteilla. Toisaalta kuivan kesän ansiosta pystyttiin korjaamaan paljon talvikorjuukohteita pois ja puutavaran kaukokuljetus onnistui hyvin läpi kesän.

Myös syksyllä säät suosivat puunkorjuuta ja pitkiltä vesisadejaksoilta vältyttiin. Joulukuulla sadanta oli jo lunta. Etelä-Suomessakin saatiin nauttia valkoisesta joulusta ja talvikorjuukohteille päästiin tavallista aiemmin.

Metsäkonepalvelu Oy teki vuonna 2018 uuden tuotantoennätyksen, kiintokuutiometreillä mitattuna.

Alkuvuoden korjuu 2019

Sama, tasaisen hyvä vauhti puunkorjuussa on jatkunut myös vuodenvaihteen jälkeen. Jouluna vedettiin henkeä, mutta korjuu jatkui heti joulun jälkeen.

Tällä hetkellä keskitymme täysillä talvikohteiden korjuuseen. Alkutalvesta on tavoitteena korjata korjuukohteet jotka ovat kuljetusolosuhteiden takia vaikeasti saavutettavia sulanmaan aikana. Eli kohteita jotka ovat huonojen tieolojen takia tai varastopaikat tulevat pelloille.

Lopputalvea kohti siirryttään kuljetusten kannalta helpommin saavutettaviin kohteisiin.

Etelä-Suomessa on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen paljon lunta. Sulaan maahan satanut paksu lumikerros toimii eristeenä eikä maapohjat pääse jäätymään kunnolla ilman, että lumeen "poljetaan" jälkiä jäätymään kulku-urille. Auratut tienpohjat ovat jäätyneet hyvin.

Vaikeimpien turvemaakorjuukohteiden korjuu ei onnistu ilman erillistä jälkien polkemista. Samoin pelloille tuleville varastopaikoille tulisi kääntopaikat ja kulku-urat avata auraamalla tai linkoamalla hyvissä ajoin ennen hakkuuta, jotta pohjat ehtivät jäätymään ja, että ne kestävät puutavarayhdistelmien painon.

Talvikorjuussa pyritään välttämään korjuukohteita joissa korjuu onnistuu myös sulanmaan aikaan. Talvikorjuukausi on joka tapauksessa taas lyhyt, arviolta kolmen kuukauden mittainen ja tämä aika halutaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti talvisuman purkamiseen. Joskin tilanne on viime talven hyvien olosuhteiden johdosta selvästi aiempia vuosia parempi. Viime talvena saatiin edellisten, leutojen talvien rästejä purettua huomattavan paljon pois.

Kalusto

Metsäkonepalvelu Oy on investoinut voimakkaasti korjuukalustoon. Vuoden 2018 investoinnit ovat olleet korvausinvestointeja eli metsätyökoneita on vaihdettu uusiin. Tavoittemme on, että korjuukalustomme on luotettavaa ja ajanamukaista. Avaintekijöinä tuottavuus, luotettavuus, työskentelymukavuus, energiatehokkuus sekä soveltuvuus tulevaan käyttötarkoitukseen.

Vuonna 2018 koneita toimittivat John Deere Forestry, Ponsse, Logset, Komatsu Forest ja Volvo CE Finland. Vuoden 2018 koneinvestointien kokonaisarvo oli yli 3 miljoonaa euroa.

Investointeja jatketaan vuonna 2019 samojen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että kaluston määrä ja soveltuvuus vastaa asikkaidemme tarpeita.

Koneiden lisäksi olemme investoineet voimakkaasti koneiden varusteluun, jotta pystymme tehokkaaseen ympärivuotiseen korjuuseen erilaisilla korjuukohteilla ja eri puolilla toimialuettamme. Varustelusta mainittakoon erilaiset tela- ja teliratkaisut.

Syksyllä 2018 varustelimme toisen, turvemaiden korjuuseen keskittyneen korjuuketjun. Ketjussa peruskoneina ovat John Deere 1170E IT4- harvesteri sekä Logset 5F- metsätraktori. Ketju operoi Kymenlaakson alueella. Käyttökokemukset ovat rohkaisevia.

Kehittäminen

Metsäkonepalvelu Oy:ssä on käynnissä strategian päivitystyö. Uusitun strategian myötä yhtiön toimintaa tulevat entistä voimakkaamin ohjamaan yhtiön arvot; asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus, kilpailukyky, osaaminen ja ihmiset.

Syksyllä Metsäkonepalvelu-konsernissa käynnistettiin projekti jonka tarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja Suomessa ja Ruotsissa sekä tälla tavoin luomaan operatiivista tehokkuutta ja hyötyjä yhtiölle ja asiakkaille.

Parhaillaan testaamme erilaisia digitaalisia apuvälineitä korjuunohjauksen tehostamiseksi. Testissä on erilaisia paikkatietosovelluksia, joilla pystytään mm. paremmin ajoittamaan korjuu oikeaan aikaan oikeille korjuukohteille sekä tehostamaan puutavaran lähikuljetusta.

Taloushallinossa tapahtui suuri muutos syksyllä 2018 kun otimme käyttöön uuden taloushallinnon tietojärjestelmän. Järjestelmätoimittaja on Visma.

Maanmuokkaus ja metsäenergia

Bräcke-monitoimimuokkaajan kausi päättyi joulukuussa pintamaan ensimmäisen kerran jäätyessä. Kausi jatkuu keväällä kun maat sulavat. Arviolta huhtikuun lopun ja vapun välisenä aikana. Kevätkauden Bräcke-muokkaukset myydään nyt ja ohjelma täyttyy vauhdilla. Bräcken työohjelmista voit olla yhteydessä operaatioesimies Janne Taskiseen.

Kaivinkonemuokkauksia teemme kahdella kaivinkoneella, joista toinen operoi Kanta-Hämeessa ja toinen Keski-Suomessa. Kaivinkonemuokkauksia tehdään vähin erin myös talvella, lähinnä heikosti kantavilla kohteilla.

Metsäenergian korjuussa olemme keskittyneet hakkuutähteiden korjuuseen. Hakkuutähteiden ajo metsävarastoon päättyi syyskuun loppuun ja ajo käynnistyy taas talven jälkeen kunhan hakkuutähteet ehtivät kuivahtaa lumien sulamisen jälkeen. Tavallisesti hakkuutähteiden ajo on käynnistynyt toukokuun puolivälin ja kesäkuun alun välissä.

Turvallisuus

Sivutiet ovat monin paikoin erittäin liukkaita ja paksujen lumivallien vuoksi kapeita. Mikäli näet puunkorjuusta varoittavan työmaakyltin niin pudota ajonopeutta ja varaudu pysähtymään. Tienpinnan ollessa jäässä on mahdollista, että metsätraktori on purkaa kuormaa varastoon tieltä.

Mikäli näet sivutiellä varoituskolmion on se yleensä merkki siitä, että tiellä on puutavara-auto lastaamassa. Valmistaudu kohtamaan puutavara-auto ja väistämään tien sivuun. Puutavara-autoyhdistelmällä peruuttaminen on hankalaa. Varoituskolmiossa on yleensä myös puhelinnumero autoon.

Mikäli puunkorjuutyömaa on tiellä joka on varustettu puomilla tulee puomi pitää auki työn ollessa käynnissä. Tällä varmistetaan, että avun saaminen perille onnistuu hätätilanteessa sekä metsätyöntekijöiden kulkeminen työmaalle sekä sieltä pois. Viime aikoina on usein käänyt niin, että iltavuorossa työskentelevä kuljettaja on jääny suljetun puomin taakse jumiin. Varsinkin ilta-aikaan on vaikea löytää avaimenhaltija puomia aukaisemaan.

Yleistä

Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Tolpalla tuli vuonna 2018 täyteen 40-vuotta yhtiön palveluksessa. Timo palkittiin pitkästä rupeamastaan yrittäjänä Suomen Yrittäjien Timanttiristillä. Risti luovutettiin yhtiön henkilökunnan pikkujoulujuhlassa marraskuussa.

Koneyrittäjien Liiton liittokokous valitsi operaatioesimies Teemu Tolpan liiton hallitukseen sekä metsävaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Hallitusvastuu alkoi vuoden 2019 alusta. Teemu on aiemmin toiminut vuoden 2018 metsävaliokunnan jäsenenä.

PEFC-sertifioinnin järjestäminen muuttuu. Valtaosa suomalaisista yksityismetsänomistajista ja puunkorjuuyrityksistä on liittynyt sertifiointiin Kestävän Metsätalouden yhdistyksen jäsenenä. KMY ry on aiemmin hakenut sertifiointia viidelle sertifiointialueelle. Tämän vuoden aikana sertifiointialueita yhdistellään ja viiden alueen sijaan sertifiointialueita on jatkossa kolme (itäinen, läntinen ja pohjoinen).

Hyvää alkanutta vuotta 2019 kaikille! Nautitaan talvikelistä paitsi kumipyörien päällä kuusikoissa myös suksilla ja luistimilla.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. All rights reserved. Powered by Prosentti