fi Finnish sv Swedish

Loppukesän korjuukatsaus

Alku- ja keskikesän korjuu
Alkukesästä säät suosivat puunkorjuuta. Lämmin ja kuiva sää takasivat hyvät korjuu- ja kuljetusolosuhteet. Kuivan sään ansiosta korjasimme onnistuneesti useita talvikorjuukohteita, joissa korjuu ei leutona viime talvena onnistunut. Kääntöpuolena pitkään jatkuneessa kuivassa jaksossa oli metsäpalovaara, johon varauduimme erilaisin toimenpitein.

Talvi oli markkinahäiriöiden, koronavirusepidemian ja lauhan sään vuoksi tavanomaista rauhallisempi. Alkukesästä alkaen kysyntä puunkorjuupalveluille on parantuntut ja töitä on läpi kesän tehty tavanomaiseen tahtiin.

Kevätmuokkauskausi oli vilkas. Bräcke-monitoimimuokkaajat aloittivat kautensa huhtikuussa ja viimeiset kohteet muokattiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Kaikki kevään istutuksiin suunnitellut kohteet saatiin onnistuneesti valmiiksi.

Kuiva sää on suosinut myös metsäenergia korjuuta. Hakkuutähteiden ajokausi aloitettiin poikkeuksellisen aikaisin ja tuleviin lämmitystarpeisiin onkin kuluvana kesänä palstakasoilta tienvarteen saatu kerättyä erittäin laadukasta haketettavaa.

Alkukesän helteiden jälkeen tuli heinäkuussa pilviäkin taivaalle. Vettä satoi ajoittain ihan maahankin saakka. Paikallisesti saattoi sataa paljonkin. Rankoista sadekuuroista huolimatta hyvällä suunnittelulla, oikealla kalustolla ja suunnittelulla työt ovat jatkuneet ja talvikorjuukohteitakin on edelleen saatu korjattua.

Loppukesän ja alkusyksyn korjuunäkymät
Kysyntä korjuupalveluille näyttää elo-syyskuulla jatkuvan samaan tasaiseen tahtiin kuin keskikesälläkin. Tuotantolaitosten kesälomat alkavat olla elokuussa ohi joka osaltaan hiukan lisää kysyntää. Myös meillä alkaa lomakausi olemaan ohi ja elokuun alkupuolella valtaosa työntekijöistä sekä kaikki toimihenkilöt taas rivissä.

Hyvät korjuuolosuhteet pyritään hyödyntämään täysimääräisesti ja ennen kaikkea kasvatushakkuiden korjuuseen.

Hakkuutähteiden ajokausi jatkuu niin pitkään kun säät suosivat polttoraaka-aineen laadukasta talteenottoa. Arviolta syyskuun loppuun.

Elokuun alusta myös maanmuokkausikausi on pyörähtänyt käyntiin ja muokkauksia jatketaan talven tuloon saakka. Jokainen syksyllä muokattu hehtaari on kevään työruuhkasta pois ja jouduttaa istutustöiden aloittamista.

Koronavirusepidemia, varautuminen ja vaikutukset
Koronavirusepidemia on vaikuttanut koko maailmaan emmekä mekään ole jääneet osattomiksi. Johtoryhmämme on seurannut viranomaisohjeita jatkuvasti ja olemme pyrkineet laatimaan omia toimintaohjeita joilla pystymme turvaamaan yhtälailla liiketoimintamme mahdollisimman häiriöttömän jatkumisen ja työntekijöidemme turvallisuuden.

Koronavirusepidemialla on valtava vaikutus koko maailmantalouteen. Meihin pk-yrityksiin epidemia heijastuu ennenkaikkea epävarmuutena. Maailmantalouden heilahtelulla on ollut vaikutuksia myös meidän palveluidemme kysyntään.

Kaikesta huolimatta toimialallamme on etuja jotka auttavat meitä kestämään tämänkaltaisia kriisejä. Vranomaismääräyksillä ei ole ollut suoria, toiminnan keskeyttäviä vaikutuksia omaan toimintaamme. Puu soveltuu raaka-aineeksi monenlaisille tuotteille, joille on ollut kysyntää myös kriisin aikana. Oletettavasti kriisi vain korostaa kotimaisen metsäsektorin merkitystä taloudelle ja viennille.

Vaikka kriisi on merkittävästi vaikeuttanut myös meidän liiketoimintamme olemme kuitenkin pystyneet jatkamaan toimintaamme ja tahdommekin osoittaa sympatiamme niille yrityksille ja toimialoille jotka ovat kärsineet kriisistä meitä enemmän.

Epidemia ei ole ohi. Suomessa kesästä on saatu nauttia monia muita maita vapaammin. Myös me olemme helpottaneet ohjeitamme. Johtoryhmämme kuitenkin jatka viranomaisohjeiden seurantaa ja tarvittaessa reagoimme nopeasti muuttamalla omia toimintaohjeitamme.

Organisaatiomuutoksia
Metsäneuvos Timo Tolppaa jättää päivätyöt yhtiössä syyskuun alussa. Uusi toimitusjohtaja Janne Märkälä aloitti yhtiön palveluksessa elokuun alussa. Janne siirtyi yhtiöön John Deere Forestryn palveluksesta. Timo jatkaa yhtiön hallituksessa.

Elokuun aikana yhtiön palveluksessa aloittaa myös uusi operaatioesimies Tuomas Koistinen. Hän siirtyy yhtiöön Stora Enso Metsän palveluksesta. Henkilövaihdosten myötä arvioimme myös toimihenkilöidemme vastuunjakoa uudelleen ja tiedotamme asiakkaitamme vastuunjaosta erikseen.

Muita kuulumisia
Kone-Yijälä Oy:n lauttakalusto on liikkeellä ja puuta liikutetaan kotivesistö Päijänteellä avovesikauden ajan.

Epävarmoista ajoista huolimatta pyrimme pitämään konekalustomme ajanmukaisena. Kalustovaihdoilla pyrimme vahvistamaan toimintavarmuuttamme ja energiatehokkuuttamme. Kesän aikana olemme ottaneet vastaan useampia John Deere Forestryn toimittamia metsäkoneita sekä emoyhtiön, että tytäryhtiön Kone-Yijälän käyttöön.

Koronavirusepidemia sotki 50-vuotisjuhlasuunnitelmamme. Syksyn aikana tulemme kuitenkin juhlavuoden tunnelmissa kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa julkaisemaan otteita yhtiön historiasta.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. All rights reserved. Powered by Prosentti