fi Finnish sv Swedish

Företagspresentation

Allmän presentation Metsäkonepalvelu
Metsäkonepalvelu Oy grundades 1970. Vi producerar maskinella avverkningsningstjänster för våra kunders behov. Vårt verksamhetsområde är Södra Finland (Kanta-Häme, Nyland, Egentliga Finland, Päijät-Häme, Kymmenedalen, Mellersta Finland).

I koncernen ingår även två dotterbolag. Kone-Yijälä Oy har sitt säte i Jämsä och dess verksamhetsområde är Mellersta Finland. MKP Sverige AB har sitt säte i Eksjö och har en domän inom en radie på cirka 100 mil runt Eksjö.

Vårt mål är att vara en trendsättare i branschen och en betydande del av den nordiska skogssektorns hållbara framgång. Vi stärker våra kunders avverkningskedja genom att tillhandahålla ett starkt partnerskap och högkvalitativa avverkningstjänster, garanterade av kompetenta personer och den senaste tekniken i branschen. De värderingar som styr vår verksamhet är kundorientering, försörjningstrygghet, konkurrenskraft, ansvar och personal.

Maskingrupperna avverkar mer än 2,5 miljoner kubikmeter virke per år. Som medlemsföretag i Föreningen maskinföretagare omfattas vi av CERTIFIERINGEN i PEFC-gruppen. Dessutom är vår personal utbildad för att bedriva verksamhet enligt kriterier i FSC-certifierade skogar. Vi är med i programmet Reliable Partner.

Ledning Ordföranden i styrelsen
Metsäkonepalvelu Oy:s styrelseordförande är Vesa Itkonen och verkställande direktör för finska företag är Timo Tolppa. Mattias Ringström är VD för MKP Sverige AB. Driftansvariga ansvarar för kundrelationshantering, skördekontroll och förararbetsledning inom sina respektive ansvarsområden.
Våra maskinförare är utbildade yrkesmän på området. Vi uppmuntrar våra medarbetare att utveckla sin egen yrkeskompetens och årligen anordnas utbildningar tillsammans med våra samarbetspartners. När det gäller välbefinnande i arbetet samarbetar vi med pensionsförsäkringsbolaget och företagshälsovården.

Personal
Metsäkonepalvelu Group har cirka 170 anställda. Våra förare är utbildade proffs. Vi uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna yrkeskunskaper och organisera årliga utbildningar tillsammans med våra partners. När det gäller trivsel på jobbet samarbetar vi med pensionsförsäkringsbolaget och företagshälsovården.

Underleverantörer
underleverantörsnätverk omfattar tjänsteleverantörer från vilka vi köper avverknings- och lokaltransporttjänster samt skogsvårdsarbete som markmodifieringar. En del av underhållet av maskiner och fordonsutrustning, maskinservice och sågkedjeunderhåll utförs också som inköpstjänster. Kravnivån för våra underleverantörer är densamma som för våra egna medarbetare. Av våra underleverantörer kräver vi att kundansvarsvillkoren uppfylls i enlighet med både våra kunder och våra egna servicebeskrivningar
Kraven på våra underleverantörer är desamma som för våra egna anställda. Vi kräver att våra underleverantörer följer villkoren för kundansvar i enlighet med både våra kunder och våra egna servicebeskrivningar.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats