fi Finnish sv Swedish

Historien

Historien om Metsäkone service Oy började för mer än ett halvt sekel sedan. På 1950-talet började Tapio att utveckla mekaniseringen av skogsarbetet. De verksamheter som införlivades i Metsäpalvelu Oy drevs med olönsam i slutet av 1960-talet. Tauno Tolppa och ett antal andra medarbetare inom Forest Service ville inte ge upp. De hade en vision att skogsbolag inte bör skaffa utrustning själva.

Gruppen bestämde sig för att ta en stor personlig risk och Metsäkonepalvelu Oy grundades i slutet av 1970. Större delen av Metsä-tjänstens utrustning förvärvades i det nya företagets namn.
När skogsmaskinstjänsten etablerades var den exceptionell inom sitt verksamhetsområde: en bred ägarbas, mycket erfarenhet av branschens arbete och en avsevärd mängd utrustning.

Grundarna hade ambitiösa mål att ligga i framkant när det gällde att utveckla hela branschen. De trodde på kunskap och teknik. Personalens engagemang och upprätthållandet av yrkesskicklighet var viktigt. Nya metoder utvecklades. De tekniska lösningar som fanns på marknaden undersöktes noggrant. Snart fanns det en uppfattning i företaget att utvecklingen inte skulle sluta med skogstransporter, Avverkningsarbetet skulle också komma att bli mekaniserat. Den första skördaren förvärvades 1974 och den andra året efter. Efter detta accelererade utvecklingen. I slutet av 80-talet var alla arbetsfaser av avverkning (avverkning och transport) nästan helt mekaniserade.

Grundarna av företaget förstod att kundens behov bör identifieras och tjänster som passar kundens behov måste tillhandahållas. Den förste skördaren förvärvades just för kundens behov, som ett resultat av gemensamt utvecklingsarbete.
Knappa startkapital och ekonomiska konjuktursvängningar gjorde att företaget tvingades till korrekt ekonomisk förvaltning, övervakning och kostnadseffektivitet - det var lättare att spara än att tjäna pengar.

Under årtiondena har företaget också haft tid att göra andra affärer. Dels för att diversifiera den finansiella risken, delvis genom ren vilja att experimentera. Under 2000-talet beslutade företaget att fokusera på kärnverksamheten, mekanisk avverkning.

Bolaget har också öppet sökt tillväxt. Tillväxtstrategin har genomförts både genom utveckling av den egna verksamheten och genom förvärv. De första stegen i internationaliseringen togs på 1970-talet, då arbetsledare turnerade för att lära av hela världen. De första kontrakten utomlands genomfördes på 1980-talet. Ett permanent steg på vägen mot internationalisering togs 2011 genom ett förvärv i Sverige.

Idag är Metsäkonepalvelu Oy ett av de viktigaste företagen i branschen i Norden. Vi är särskilt stolta över att vara arbetsgivare för mer än 170 skogsproffs.
Historien om Metsäkonepalvelu Oy har inte varit en enmansshow. En bred ägarbas, funktionellt styrelsearbete, egen ekonomiförvaltning, egen ledning och kompetent personal bildar en stark helhet. Vi fortsätter att tro på företagets grundares framgångsrecept, enligt vilket våra värderingar är kundorientering, försörjningstrygghet, konkurrenskraft, ansvar och människor.

Betydande händelser
1970 - Grundas Metsäkonepalvelu Oy . Hemvist Ruovesi. Tauno Tolppa som VD för bolaget.
1974 - Den första Kockums multifunktionella maskinen köps i Sverige.
1977 - Den första underhållsverkstaden byggs i Jämsänkoski. Senare ett av Oits förvärv.
1979 - Företaget flyttar till Hämeenlinna. Kontor i centrum av Hämeenlinna.
1984 - Dotterbolaget Metsko Oy är etablerat för att driva ett servicecenter i Hämeenlinna.
1988 - Förvärv, Hämeen Metsäkone Oy.
1990 - Ny verkstad i Hämeenlinna. Oits tjänstehangar kommer att överges.
1992 - Köp av Humppila sågverk. Dotterbolaget Parme Oy Humppila kommer att etableras.
1996 - Tauno Tolpa har titeln finansiell rådgivare.
1998 - Konkurs av dotterbolag Parme Oy. Humppila sågverk kommer att upphöra att fungera, men värmeverket kommer att fortsätta. Timo Tolppa utsedd till vd för bolaget.
2001 - Kontoret flyttar till en kontorsbyggnad färdigställd i samband med verkstaden.
2006 - Försäljning av dotterbolag Metsko Oy. Säljer värmeverket. Mikko Rysä som styrelseordförande.
2009 - Förvärv Jyrki Linnanki Oy.
2011 - Förvärv Dunbergs Skogservice Ab.
2012 - Dotterbolag MKP-Dunberg AB (SWE) är etablerat för att ansvara för den svenska verksamheten.
2013 - Affärstransaktion Oriforest Oy.
2014 - Förvärv av Thörnwalls Entreprenad. Affärstransaktion Koneyhtymä Hörkkö Ky. Servicepunkt i Salo.
2017 - Business Store Veljekset Kimpanpää Oy. Ett nytt servicepunkt i Kouvola.
2019 - Mattias Ringström utsedd till VD för MKP-Dunberg AB. Timo Tolpa har titeln skogsrådgivare. Förvärv Kone-Yijälä Oy.
2020 - Namnet på det svenska företaget ändras. Nytt affärsnamn MKP Sverige AB. Vesa Itkonen som styrelseordförande. Janne Märkälä utsedd till VD. Förvärv delar av Reko Gallringsentreprenad AB.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats