fi Finnish sv Swedish

Företagens ansvar

Metsäkonepalvelu Oy följer lagarna, bestämmelserna och föreskrifterna i sin verksamhet. Vår verksamhet bygger på ekonomisk lönsamhet och säkra kontinuiteten i bolagets verksamhet. Vi upprätthåller realtidsbilder av vår ekonomiska situation. Vi gör endast entreprenadåtaganden för vilka företagets ekonomiska kapacitet är tillräcklig för att fullgöra sina skyldigheter.

Metsäkonepalvelu Oy och Kone-Yijälä Oy är företag registrerade i Finland och betalar sin skatt i Finland. Det svenska dotterbolaget MKP Sverige AB är registrerat i Sverige och betalar sina skatter i Sverige. Vår ekonomiförvaltning följer bokföringslagen och god redovisningssed.

Vår ekonomiförvaltning följer bokföringslagen och god redovisningssed. tilaajavastuu.fi tjänsten. I kundansvarsinformationen ingår exempelvis registerposter, ett registerutdrag för handel, ett skatteskuldsbevis, ett intyg om betalning av pensionsförsäkringsavgifter, en rapport om de kollektivavtal som gäller för arbete, en rapport om företagshälsovårdens organisation samt information om organisering av olycksfalls- och ansvarsförsäkringar. Vi kräver och inspekterar även kundansvarsinformation från våra underleverantörer.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats