fi Finnish sv Swedish

Arbetsgivarens ansvar

De anställdas anställningsförhållanden följer kollektivavtalet inom skogsmaskinsektorn. De anställdas anställningsförhållanden följer Gröna arbetsgivares kollektivavtal. Alla anställningsavtal ingås skriftligen. Lönen för arbetet betalas ut vid överenskommen tid, en gång i månaden. Anställda i vår ekonomiadministration ansvarar för att löneavgifter och lagstadgade arbetsgivaravgifter är korrekta.

Företagshälsovård, som finns tillgänglig lokalt oavsett anställningsområde, har ordnats på arbetsplatsen.

Arbetshälsovård tillhandahålls på arbetsplatsen och är tillgänglig lokalt, oavsett arbetsområde.
Vi arbetar aktivt för medarbetarnas komfort och upprätthålla deras förmåga att arbeta.

Arbetarskyddsarbetet bygger på åtgärdsprogrammet för arbetarskydd.

En välmående, kompetent och motiverad medarbetare ligger i arbetsgivarens intresse. Från medarbetarna förväntar vi oss ett engagemang för våra kvalitetsstandarder och för uppgiften som ska utföras när som helst. I gengäld erbjuder vi tillförlitlig och konkurrenskraftig lön, aktuell utrustning och stadig sysselsättning, med hänsyn till sektorns säsongsmässiga karaktär.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats