fi Finnish sv Swedish

Hållbarhet

Vi vill att våra åtgärder ska bidra till en hållbar utveckling. Vi är engagerade i PEFC-certifiering som medlemsföretag i Föreningen för Maskinentreprenörer. Inom skogsvården följer vi skogslagen, goda skogsvårdsrekommendationer och giltiga certifieringskrav (PEFC och FSC).

Som en del av certifieringskriterierna främjar vi skogens biologiska mångfald och vattenskydd i ekonomiska skogar i samband med skogsförvaltning. Ett av kriterierna för vår upphandling är hållbar utveckling. Vi förväntar oss att utrustningen förvärvas är långsiktig, driftsmässig och ekonomisk och att den uppfyller de senaste utsläppsföreskrifterna för maskiner.

Vi förbättrar också vår energieffektivitet genom olika åtgärder. Vi vill ligga i framkant av denna utveckling i vår bransch.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats