fi Finnish sv Swedish

Vesa Itkonen som styrelseordförande

Metsäkonepalvelu Oy styrelsens ordförande ändrades. Branschrådgivare Mikko Rysä meddelade i god tid att hans ordförandeskap skulle bli hans sista. Han överlämnade ordförandens uppgifter vid årsstämman i Metsäkonepalvelu förra helgen.

Vid sitt konstituerande möte valde bolagets styrelse sin nya ordförande Vesa Itkonen. Han har varit ledamot i bolagets styrelse sedan 2009. Itkonen har lång erfarenhet inom logistikbranschen. Han har arbetat t.ex. Som VD och koncernchef för Haanpa och i olika ledande befattningar i Samat Group.

Mikko Rysä har varit styrelseordförande sedan 2005. I sitt tacktal till VD Timo Tolppa betonade Rysäs betydelse i företagets utveckling:

- Under Mikkos ordförandeskap har strategiarbetet och styrelsearbetet tagit ett stort steg framåt. Som ordförande har Mikko utmanat och stöttat den verkställande ledningen. Hans personliga bidrag har en enorm inverkan på företagets tillväxthistoria.

Vi tackar Mikko Rysä för hans gemensamma år och arbete för företaget.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats