fi Finnish sv Swedish

Sensommar skörd granskning

Tidig och midsommar skörd
Tidigt på sommaren gynnar vädret skogsavverkning. Varmt och torrt väder garanterade goda skörde- och transportförhållanden. Tack vare det torra vädret skördade vi framgångsrikt flera vinterskördsplatser där skörden inte lyckades den senaste milda vintern. På baksidan var det risk för skogsbränder under den långa torra perioden, för vilken vi förberedde oss för olika åtgärder.

Vintern var lugnare än vanligt på grund av störningar på marknaden, en koronavirusepidemi och milt väder. Sedan början av sommaren har efterfrågan på loggtjänster förbättrats och arbetet har utförts i vanligt tempo under hela sommaren.

Vårbearbetningssäsongen var livlig. Bräckes multifunktionsredaktörer började sin säsong i april och de sista artiklarna redigerades under den första veckan i juli. Alla anläggningar som planerats för vårplantningar slutfördes framgångsrikt.

Torrt väder har också gynnat skördens skörd. Drivsäsongen för avverkningsrester startade exceptionellt tidigt och för framtida uppvärmningsbehov har träflis av hög kvalitet samlats in från pålarna på vägkanten i sommar.

Efter försommarens hetta kom molnen till himlen i juli. Det regnade då och då hela vägen till marken. Lokalt kan det regna mycket. Trots de kraftiga regnskurarna, med bra planering, rätt utrustning och planering, har arbetet fortsatt och vinterskördsplatserna har fortfarande reparerats.

Sent på sommaren och tidig höstskörd
Efterfrågan på skördtjänster verkar fortsätta i samma stadiga takt i augusti-september som i mitten av sommaren. Sommarlovet för produktionsanläggningarna börjar vara över i augusti, vilket kommer att bidra till en liten efterfrågeökning. Vi har också semesterperioden över och i början av augusti kommer majoriteten av de anställda och alla anställda att vara tillbaka i raden.

Goda skördeförhållanden eftersträvas att utnyttjas fullt ut och framför allt för skörd av växande avverkningar.

Körsäsongen för avverkning av rester fortsätter så länge vädret gynnar högkvalitativ återvinning av det brännbara råmaterialet. Ungefär i slutet av september.

Från början av augusti har jordbearbetningssäsongen också börjat och jordbearbetningen kommer att fortsätta till början av vintern. Varje tunnland som odlas på hösten är borta från vårens rusningstid och påskyndar början av planteringsarbetet.

Coronavirusepidemi, beredskap och effekter
Coronavirusepidemin har påverkat hela världen och vi har inte lämnats ensamma. Vår ledningsgrupp har ständigt följt myndigheternas instruktioner och vi har strävat efter att utarbeta våra egna bruksanvisningar med vilka vi kan säkerställa en smidigare fortsättning av vår verksamhet och säkerheten för våra anställda.

Coronavirusepidemin har en enorm inverkan på den globala ekonomin som helhet. För oss små och medelstora företag återspeglas epidemin framför allt i osäkerhet. Volatiliteten i den globala ekonomin har också påverkat efterfrågan på våra tjänster.

Ändå har vår bransch fördelar som hjälper oss att motstå kriser som denna. Nationella regler har inte haft en direkt, störande effekt på vår egen verksamhet. Trä är lämpligt som råvara för ett brett utbud av produkter som har varit efterfrågade även under krisen. Förmodligen understryker krisen bara den inhemska skogssektorns betydelse för ekonomin och exporten.

Även om krisen också har hindrat vår verksamhet avsevärt har vi kunnat fortsätta vår verksamhet och vi vill visa vår sympati för de företag och industrier som har lidit mer av krisen än vi har.

Epidemin är inte över. I Finland har sommaren haft större frihet än i många andra länder. Vi har också gjort våra instruktioner enklare. Vår ledningsgrupp kommer dock att fortsätta att följa myndighetens instruktioner och vid behov kommer vi att reagera snabbt genom att ändra vår egen bruksanvisning.

Organisatoriska förändringar
Skogsrådgivaren Timo Tolppa lämnar dagjobbet hos företaget i början av september. Den nya VD Janne Märkälä gick med i företaget i början av augusti. Janne gick med i företaget från John Deere Forestry. Timo kommer att fortsätta i bolagets styrelse.

Under augusti kommer också företagets nya verksamhetschef Tuomas Koistinen att börja arbeta för företaget. Han kommer att gå med i Stora Enso Metsä. Med personalförändringarna kommer vi också att omvärdera ansvarsfördelningen för våra anställda och informera våra kunder om ansvarsfördelningen separat.

Andra anslutningar
Kone-Yijälä Oy: s färjeflotta är i rörelse och ved flyttas ved i Päijännes husvattenområde under säsongen för öppet vatten.

Trots osäkra tider strävar vi efter att hålla våra maskiner uppdaterade. Genom att ändra flottan strävar vi efter att stärka vår driftsäkerhet och energieffektivitet. Under sommaren har vi accepterat flera skogsmaskiner från John Deere Forestry för användning av både moderbolaget och dotterbolaget Kone-Yijälä.

Coronavirusepidemin förstörde vår 50-årsjubileumsplan. Under hösten kommer vi dock att publicera utdrag från företagets historia på vår webbplats och på sociala medier i jubileumsårets atmosfär.


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats