fi Finnish sv Swedish

Sekretesspolicy

Metsäkonepalvelu Oy och dess koncernföretag behandlar användarnas personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna sekretesspolicy för rekrytering beskriver vilken typ av personlig information vi kan samla in om dig och hur vi behandlar och skyddar den personliga informationen vi samlar in under rekryteringen. I denna sekretesspolicy betyder termen "personlig information" all information som identifierar dig och som vi har fått via din onlineapplikation.


1. Register
Metsäkonepalvelu Oy
Entreprenörsvägen 0152784
12 XNUMX Eksjö

e - post: förnamn.efternamn (a) mkpd.fi
Tel: 358 (VD Mattias Ringström)
 
2. Kontaktpunkt för registret:
Janne Märkälä
verkställande direktör
Metsäkonepalvelu Oy
tel: 358
e - post: förnamn (a) mkpd.fi
 
3. Registrets namn:
Jobbansökningsblanketter
 
4. Syfte med behandling av personuppgifter:
Rekrytering av nyanställda.
 
5. Registrets informationsinnehåll:
Information som arbetssökande matar in i ansökningsformuläret: Namn, födelseår, bosättningsort, kontaktinformation, ansökan om jobb, utbildning och kvalifikationsinformation, arbetslivserfarenhet, kompetens, villighet att flytta, annan ytterligare information som tillhandahålls av arbetssökaren.
 
6. Vanliga informationskällor:
Jobbsökningsformulär på MKP Sverige AB`s webbplats
 
7. Vanliga uppgifter:
MKP Sverige AB använder endast informationen för att rekrytera anställda. Informationen kommer inte att lämnas ut till tredje part.
 
8. Dataöverföring utanför EU eller EES:
Uppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller EES.
 
9. Registersäkerhetsprinciper:
Till exempel kan information skrivas ut på papper för en intervju eller urvalshändelse. Papper lagras i låst skick och kasseras genom strimling efter användning.

 
I jobbsökningsformuläret står sökanden fritt att avgöra om hans / hennes uppgifter kommer att lagras för senare användning eller förstöras direkt efter rekryteringsprocessen. Data förstörs genom att sökformuläret i e-postformat tas bort från MKP Sverige:s e-postserver.
 
Data kommer att raderas en gång om året utan en separat begäran.
 

 
10. Rätt till kontroll:
Den som har skickat in ett formulär har möjlighet att begära att deras information granskas. För att verifiera din personliga information måste personen lämna in en skriftlig begäran om verifiering per post eller e-post till adressen i 1 .. Personen bör vara beredd att bevisa sin identitet vid behov

11. Rätt att rätta till information:
En person kan begära att hans eller hennes uppgifter korrigeras genom att skicka en skriftlig begäran om korrigering per post eller e-post till adressen i avsnitt 1. Personen bör vara beredd att bevisa sin identitet vid behov.
 
12. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter:
Informationen används endast för rekrytering. Informationen kommer inte att användas för direktmarknadsföring, distansförsäljning, marknads- eller opinionsundersökningar, personliga register eller släktforskning. Alla personuppgifter kan raderas på personens skriftliga begäran per post eller e-post till den adress som nämns i punkt 1. Personen bör vara beredd att bevisa sin identitet vid behov.

 


© 2021 Metsäkonepalvelu Oy. Alla rättigheter förbehållna. Drivs av Procentsats