Skip to main content

Covid-19 och D-vitaminbrist

Allt fler observationsstudier tyder på ett samband mellan svår covid-19 och D-vitaminbrist. Men ännu saknas entydiga bevis, och forskare är oeniga om vitamintillskott borde rekommenderas i förebyggande syfte.

Men hur vanligt är det att lida brist på D-vitamin? Och kan brist förklara varför vissa grupper drabbats oproportionerligt hårt av covid-19?