Metsäkonepalvelu Oy- korjuupalaute

Palautteen laatijan tiedot

Asiakasyhtiö tai -yhteisö*
Palautteen laatija*
Laatijan sähköpostiosoite

Palautteen kohdistaminen

Leimikon nimi*
Kaupan tai erän numero
Kuljettajat
Työpistenumero
Palautteen laji
Asiakaspalaute
Metsänomistajapalaute
Työlaji (voit rastittaa useamman vaihtoehdon)
Puutavaran hakkuu
Metsälähikuljetus
Hakkuutähteiden korjuu
Maanmuokkaus
Kannonnosto

Palaute

Kirjoita tähän vapaamuotoinen palaute*
Vaatiiko palaute vastineen
Kyllä
Ei