Asiakaspalaute

Alla linkki korjuupalautelomakkeeseen. Lomake on tarkoitettu asiakasyhtiöidemme toimihenkilöiden käyttöön. Lomake on tarkoitettu työmaakohtaisen palautteen välittämiseen. Palaute tulee kohdistaa tietylle kaupalle ja se tulee esittää omalla nimellä.

Korjuupalautelomake

Työturvallisuhavainnot voi lähettää palautejärjestelmäämme alla olevan lomakkeen kautta.

Työturvallisuushavaintolomake