Metsäkoneenkuljettaja - paljon vartijana

Nykyaikaisen metsäkoneenkuljettajan työtehtävä on vaativa; koneet ovat kalliita ja metsä on omistajalleen arvokasta omaisuutta. Metsäkoneenkuljettaja työskentelee erikoisessa rajapinnassa sillä hän toimii metsänomistajan-, asiakasyrityksen- sekä työnantajan vaatimusten luomassa ristipaineessa. Metsänomistaja haluaa luonnollisesti metsäomaisuuttaan käsiteltävän huolella. Asiakasyrityksellä on tarkat vaatimukset katkotun puutavaran laadun suhteen. Yrittäjä haluaa arvokkaan kaluston työn olevan myös tuottavaa. Metsäkoneenkuljettajan voi siis todeta olevan paljon vartijana.

hytista.jpg

Nykyaikaiset metsäkoneet edustavat kuluvan vuosituhannen huipputeknologiaa parhaimmillaan. Koneissa on paljon moderneja hydraulisia- ja mekaanisia komponentteja sekä tietoteknisiä sovellutuksia. Koneiden ylläpito ja tehokas käyttäminen vaatii kuljettajalta paljon. Tekninen osaaminen on päivittäisen toiminnan kannalta välttämätöntä ja korostuu silloin kun koneissa ilmenee vikoja. Tietokoneiden käytöltä ei enää välty metsätöissäkään; koneet on varustettu tietokoneilla ja kaikki työmaatieto liikkuu sähköisesti. Harvestereissa hakkuupään ohjaus tapahtuu tietokoneen mittalaitesovelluksen kautta.

Huoltoa

Metsäluonnon tuntemus, metsänhoitosuositusten osaaminen sekä puutavaran mitta- ja laatuvaatimusten hallitseminen ovat luonnollisesti tärkeä osa metsäkoneenkuljettajan ammattitaitoa. Metsälaki ja metsänhoitosuositukset antavat kuljettajille tiukat raamit kuinka toimia. Laatua myös seurataan aktiivisesti sekä omatoimisesti, että ulkopuolelta. Katkotulla puutavaralla on ostajan toimesta tiukan laatumääräykset, joita on noudatettava.

1410D

Vaikka nykyajan koneet ovat varsin tehokkaita ei yksikään tukkia katkea ja kulje tienvarsipinoon ilman koneen kuljettajaa. Vaativassa tehtävässä huippuammattilaiseksi tuleminen vaati soveltuvan ammatillisen pohjakoulutuksen sekä vuosien työkokemuksen. Jos metsäkoneenkuljettajan ammatti kiinnostaa on paras tapa päästä alalle hakeutua opiskelemaan alan oppilaitokseen. Lisätietoja alan ammatillisesta peruskoulutuksesta löydät osoitteesta www.metsaopetus.fi