Metsäkonepalvelu Oy:n tarina

Yhtiön historia juontaa juureensa Tapion Konetoimistoon sekä sitä seuranneeseen metsätalouden kehitysyhtiö Metsäpalveluun. Kun Metsäpalvelun omistaneilla rahoituslaitoksilla loppui liiketoiminnallinen usko koneellisten
metsätöiden kehittämiseen, astuivat rohkeat miehet esiin. Osa Metsäpalvelun silloisesta johdosta, teknikko Tauno Tolpan johdolla, ottivat suuren askeleen ja päättivät ostaa purettavan osakeyhtiön kaluston sekä perustaa oman yhtiön.

Metsäkonepalvelu Oy perustettiin vuonna 1970. Tuohon aikaan huomattava osa metsätöistä tehtiin vielä miestyönä ja työvälineet olivat nykypäivän mittapuulla varsin alkeellisia. Yhtiön perustajilla oli vahva visio
siitä, että metsätyöt tulevat koneellistumaan. He halusivat olla tätä paitsi todistamassa, myös kehittämässä.

(Kuva: Auraus oli yleinen menetelmä paksukunttaisten maiden uudistamisessa 1960- luvulla).

Perustajilla oli myös selvät tavoitteet. Miljonääriksi tulemisesta ei kukaan haaveillut vaan tavoitteena oli työllistää ja elättää itsensä sekä yhtiöön palkatut työntekijät. Alusta lähtien oli yhtiön johdolle selvää, että yhtiön tärkein voimavara on osaava henkilökunta. Koneet ovat lopulta vain työvälineitä. Niitä käyttämään tarvitaan ammattitaitoa. Laadukas työ vaatii paitsi hyvät välineet myös taitavat ja motivoituneet tekijät työtä suorittamaan sekä osaavat ihmiset työtä johtamaan.

(Kuva: 80- luvun veryttelyasumuotia TYKY- päivän lentopallo-ottelussa)

Jo 1970- luvulla yhtiön johdossa ymmärrettiin työntekijän työkyvynmerkitys työyhteisölle. Työterveyshuolto, henkilökunnan kouluttaminen ja TYKY-toiminta eivät olleet vielä muodissa, mutta Metsäkonepalvelu Oy:ssä näitä harjoitettiin.

(Kockums liukupuomiprosessorilla katkottiin metsureiden kaatamat rungot)

Alkuvaiheessa työlajit olivat metsänparannustöitä sekä puutavaran metsäkuljetusta. Vuonna 1974 yhtiö otti suuren askeleen kehityksen tiellä. Ruotsista hankittiin Kockums- prosessori ja puuta ryhdyttiin myös
katkomaan koneellisesti. Ensimmäisenä vuonna puita katkottiin 54 000 kiintokuutiometriä.

(Aikansa huippu-uutuudet: Lokomo 990- yksioteharvesteri ja 910- metsätraktori)

Hakkuiden koneellistuminen jatkui tulevilla vuosikymmenillä. Ensin tulivat kaksioteharvesterit 1980- luvulla ja yksioteharvesterit 1990-luvulla. Samaan aikaan metsurit jäivät hiljalleen hakkuilta pois. Pysty- ja jälkimitasta mittausmenetelminä luovuttiin 1990- luvulla harvestereiden mittalaitteiden kehittyessä. Tänä päivänä työmaatiedot liikkuvat sähköisesti. Metsä- ja tienvarsivarastojen kehittymistä voidaan seurata realiaikaisesti.

(Metsätalousneuvos Tauno Tolppa yhtiön 45- vuotisjuhlissa vuonna 2015)

Alusta saakka yhtiön toimitusjohtajana toiminut metsätalousneuvos Tauno Tolppa jäi ansaitulle eläkkeelle 1990- luvun lopulla. Timo Tolppa tarttui toimitusjohtajan pestiin vuonna 1998 ja toimii yhtiön toimitusjohtajana
edelleen vuonna 2016.

Vuonna 2005 Tauno luovutti hallituksen puheenjohtajan nuijan teollisuusneuvos Mikko Rysälle, joka on luotsannut yhtiön uuteen aikaan. 2000- luvulle saakka yrityksen kasvu oli ollut maltillista ja matkan varrella yhtiö
on harjoittanut metsätöiden lisäksi myös muuta liiketoimintaa. Toimintastrategia päivitettiin ja yhtiö päätti keskittyä siihen mikä parhaiten osataan: koneelliseen puunkorjuuseen.

(Kuva: Pohjoismaista osaamista ja yhteistyötä. Håkan Dunberg (vas), Timo Tolppa ja Magnus Thörnwall)

Vuosien saatossa yhtiö on korjannut puita myös muualla Euroopassa, lähinnä myrskytuhojen korjuussa.Vuonna 2012 tuli mahdollisuus laajentaa liiketoimintaa Ruotsiin yrityskaupan myötä. Tähän mahdollisuuteen myös tartuttiin. Kokemukset kahdesta eri maasta ovat antaneet uusia näkökulmia asioihin ja hyödyttäneet myös asiakkaitamme lahden molemmin puolin.

(Kuva: Nykyaikainen harvesteri uudistushakkuulla)

Metsäkonepalvelu Oy on kasvanut omalla alallaan suureksi yritykseksi. Paljon suuremmaksi kuin perustajat osasivat kuvitellakaan. Vaikka kasvu onkin ollut harkittua, ei se ole koskaan ollut mikään itseisarvo tai
ehdoton tavoite. Laadusta, kannattavuudesta ja yhteiskunnallisista velvoitteista ei ole kasvun vuoksi tingitty.

(Kuva: Makkaranpaistoa ja savottakahvit)

Meille Metsäkonepalvelu Oy:ssä koneiden lukumäärä, liikevaihto tai muut tunnusluvut eivät ole yli 45- vuotisen yrityshistorian suurin saavutus. Yhtiön suurin arvo ovat ihmiset. Metsäkonepalvelu Oy tarjoaa työpaikan yli 110 metsäalan ammattilaiselle Suomessa ja Ruotsissa. Mikä mielestämme merkittävintä, nämä työpaikat eivät ole Helsingissä tai Tukholmassa vaan siellä missä puutkin ovat. Työntekijämme asuvat omilla työssäkäyntialueillaan maaseudulla ja maakuntien keskuksissa.

Tähän yli 45- vuoden matkaan mahtuu paljon onnistumisia, mutta myös virheitä, joista opin ammentaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin onnistumista nauttiminen. Olemme ylpeitä tarinastamme kaikkine ylä- ja alamäkineen. Halumme kehittyä alan ammattilaisina ei ole sammunut. Päinvastoin.

Tänä päivänä Metsäkonepalvelu Oy:n toimintaa ohjaavat samat toisiaan tukevat arvot kuin perustamisvaiheessa: laatu, tehokkuus sekä työssä viihtyminen. Päivittäin koko henkilökuntamme tekee työtä yhteisen tavoitteen eteen, joka on tuottaa palveluita asiakkaan tarpeeseen, laadukkaasti ja ajallaan.

VUOSILUKUJA

1970 Metsäkonepalvelu Oy perustetaan Ruovedellä. Kalustona 8 metsätyökonetta.

1974 Hakkuiden koneellistuminen alkaa kun ensimmäinen Kockums- liukupuomiprosessori hankitaan.

1979 Jämsänkoskelle rakennetaan yhtiön ensimmäinen huoltohalli. Yhtiön toimisto ja kotipaikka muuttaa Hämeenlinnaan.

1984 Tytäryhtiö Metsko Oy perustetaan. Yhtiö harjoittaa huoltamoliiketoimintaa Hämeenlinnassa Union- ketjun väreissä.

1987 Toimistolla siirrytään atk- aikaan kun ensimmäiset MikroMikko- tietokoneet hankitaan kirjanpitotyötä helpottamaan

1988 Yhtiö kasvaa yrityskaupalla. Metsäkonepalvelu Oy ostaa Hämeen Metsäkone Oy:n osakekannan.

1989 Hämeenlinnaan rakentuu uusi korjaamohalli

1992 Metsäkonepalvelu Oy ostaa Humppilasta Parme Oy:n sahan.

1993 Hämeen Metsäkone Oy fuusioidaan emoyhtiöön.

1998 Yhtiön huoltopäällikkö Timo Tolppa nimitetään toimitusjohtajaksi.

1998-99 Parme Oy Humppilan sahan liiketoiminta ajetaan alas kannattamattomana. Sahan yhteydessä toiminut Humppilan Kaukolämpö Oy (lämpölaitos) jää yhtiön omistukseen.

2001 Yhtiön toimisto muuttaa Hämeenlinnan keskustasta Käikälän teollisuusalueelle huoltohallin yhteyteen rakennettuun toimistorakennukseen.

2006 Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi teollisuusneuvos Mikko Rysän. Yhtiön strategia päivitetään. Jatkossa yhtiö keskityy ydinliiketoimintoihin. Metsko Oy sekä Humppilan Kaukolämpö Oy myydään.

2009 Yhtiö kasvaa yrityskaupalla ostamalla Jyrki Linnanmäki Oy:n osakekannan. Fuusio toteutetaan seuraavana vuonna.

2012 Yhtiön liiketoiminta laajentuu Ruotsiin yrityskaupalla. Yhtiö ostaa Dunbergs Skogservice AB:n liiketoiminnan perustettavan MKP-Dunberg AB:n lukuun.

2014 Liiketoiminta Ruotsissa kasvaa yrityskaupalla. MKP-Dunberg AB ostaa Thörnwalls Entreprenad AB:n liiketoiminnan. Liiketoiminta Suomessa kasvaa kun yhtiö ostaa Koneyhtymä Hörkkö Ky:n puunkorjuuliiketoiminnan.