Palvelut ja asiakkaat

Metsäkonepalvelu Oy tarjoaa asiakkailleen koneellisia puunkorjuu- ja metsänparannuspalveluita. Palvelukokonaisuus räätälöidään ja hinnoitellaan asiakaskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkainamme on useita metsäalan yhtiöitä ja yhteisöjä sekä yksityisiä metsänomistajia. Perustoimintamme nojaa pitkiin kumppanuuksiin ja laajoihin palvelukokonaisuuksiin joihin sisältyy useita eri palveluita. Lisäksi tuotamme kohdennetusti yksittäisiä palveluita asiakkaidemme yksittäisiin tarpeisiin.

Lähtökohtaisesi yksikään työtehtävä tai asiakas ei ole meille liian pieni tai liian suuri. Palvelun laajuus määritellään aina yhteisellä sopimuksella, josta pidämme kiinni.

Palvelukokonaisuuksiin voimme tarjota seuraavia omalla kalustolla tuotettavia palveluita:

- ainespuun korjuun työlajit. Kasvatus- ja uudistushakkuut (hakkuu ja metsälähikuljetus)

- erityiskohteiden puunkorjuu. Taajametsät, linjanvarsihakkuut, metsäluonnon monimuotoisuutta parantavat ennallistamistoimet.

- energiapuun korjuu. Nuoren metsän kunnostushakkuut, hakkuutähteiden ja kantojen korjuu

- metsänparannuspalvelut. Metsämaan muokkaus, konekylvö, kunnostusojitus, kääntöpaikkojen ja varastoalueiden rakennus

- korjuunohjaus ja toimitusmäärien hallinta sekä muut työnjohtopalvelut

Meillä on toimialueellamme myös laaja yhteistyökumppaniverkosto, jonka avulla palvelukokonaisuuksiin lisäpalveluina voimme tarjota myös muita metsäisiä palveluja:

- leimikon suunnittelu

- pyöreän puun maantiekuljetukset

- haketuspalvelut

- metsurityöt