Hakkuutyömaan turvallisuus

Työturvallisuus on nostettu keskeiseksi teemaksi läpi metsäteollisuuden hankintaketjun. Hyvä niin. Kaikesta työelämän hektisyydestä ja vaatimuksista huolimatta tärkeintä on kuitenkin se, että työympäristö on turvallinen.

Puunkorjuutyömailla on monta vaaran paikkaa. Olosuhteet huomioon ottaen vakavia tapaturmia sattuu vähän. Kiitos huolellisen suunnittelu, varustuksen ja toteutuksen. Kaikki metsässä työskentelevät ovat orientoituneet huolehtimaan turvallisesta toimintaympäristöstä työmailla. Asiaan on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota lisäämällä koulutusta sekä kehittämällä menetelmiä.

2015-liivit.jpg

Kuljettajien lisäksi työmailla liikkuu paljon muitakin. Tässä muutama yksinkertainen neuvo joita noudattamalla takaamme yhdessä puunkorjuutyömaiden turvallisen toteuttamisen:

- huomioliivit ovat halpa henkivakuutus. Käytä aina korjuutyömaalla liikkuessasi huomiovärejä.

- kuljettajat varoittavat ohiajavaa liikenettä varoitusmerkin. Kun näet tällaisen merkin, hiljennä ajonopeuttasi ja tarkkaile ympärillesi

- useimpien eri asiakasyhtiöiden työmailla on käytössä työmaataulu, jossa kerrotan työturvallisuusohjeet ja koneiden vaaraetäisyydet. Taulu on useimmiten sijoitettuna työmaan varastopaikalle. Taulusta löytyy myös puhelinnumero hakkuukoneeseen sekä työmaasta vastaavalle hankintaesimiehelle

- älä kiipeile varastomuodostelmissa

- koneissa on vaara-aluetarrat, joihin on merkitty etäisyys kuinka kaukana koneesta tulee olla sen työskennellessä. Noudata vaara-aluetta. Jos et ole varma kuinka lähelle voit mennä, pysy vähintään 70 metrin päässä koneesta.

- ketjuluoti tappaa. Hakkuukoneen sahaketjun katketessa sahalaitteen pyöriessä on katkeava ketjulenkki tappava ammus

- ilmoita tulostasi työmaalle koneeseen puhelimitse. Jos et tiedä koneen puhelinnumeroa saat sen työmaavastaavalta hankintaesimieheltä

- asiaton oleskelu hakkuutyömaalla on kielletty työturvallisuussyistä

Pyydämme kunnioittamaan ammattilaisten työtä noudattamalla puunkorjuutyömaiden työturvallisuusohjeita.