Operaatioesimiehen moninaiset tehtävät

Puunkorjuun avain- ja alueyrittäjämallin myötä monet aiemmin metsäyhtiöiden toimihenkilöille kuuluneet korjuunohjaukseen, toimitusmäärien hallintaan ja laadunvalvontaan liittyvät työtehtävät ovat siirtyneet puunkorjuuyrityksille. Metsäkonepalvelu Oy:ssä näitä tehtäviä hoitavat operaatioesimiehet.

Operaatioesimiesten toimenkuva on moninainen. Siihen kuuluu mm. kuljettajien palkkojen laskenta, työtilausten ketjuttaminen koneittain, asiakasyhtiöiden tilaamien toimitusmäärien hallinta, kuljettajien työnjohto, korjuu- ja metsänhoitotöiden laadunvalvonta sekä yhteydenpito asiakasyhtiöihin.

Tämän lisäksi operaatioesimiehet osallistuvat yrityksessä järjestettävien koulutusten järjestelyihin, tuotantotietojen ylläpitoon ja liiketoiminnan kehitystyöhön.

Operaatioesimiehen pääasialliset työvälineet ovat tietokone, asiakasyhtiön tietojärjestelmä ja puhelin. Suurin osa työajasta kuluu näyttöpäättellä, mutta raittiilta ilmalta ja kenkien kastumiseltakaan ei työssä pääse välttymään.

Metsäkonepalvelu Oy:ssä jokaiselle koneelle ja kuljettajalle on nimetty oma operaatioesimies, joka on kuljettajan lähin esimies. Operaatioesimies vastaa kaikista kuljettajan työhön liittyvistä tukitoiminnoista lukuunottamatta koneen kunnossapitoa.

Operaatioesimiehen työtehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan koulutusta, kokemusta koneellisesta puunkorjuusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, luovaa ongelman ratkaisukykyä sekä tietojenkäsittelytaitoja.